Muziekvereniging Ons Genoegen - Kapelle

Onze Geschiedenis

Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Kapelle werd opgericht op 22 april 1908 als Fanfarekorps en is daarmee het oudste muziekgezelschap in de kern Kapelle. Oprichters waren onder meer de heer H. Blok en de heer A. van der Have. 

 

De eerste dirigent was de heer A.J. van Dijks, na 25 jaar opgevolgd door de heer W.L. Harthoorn. Deze werd in 1940 opgevolgd door de heer D. Burger, die 40 jaar lang de vaste dirigent zou blijven. Illustrerend voor de toenmalige situatie is de film “Fanfare” van Bert Haanstra.

 

In de begintijd telde de vereniging circa 25 leden die repeteerden in de Nederlands Hervormde Kerk van Kapelle, waar bij de graftombe in het niet gebruikte Zuiderkoor een lokaaltje werd getimmerd. De optredens bestonden in hoofdzaak uit concerten, serenades en concoursen. Er werd niet geïnformeerd opgetreden.

 

Tien jaar na de oprichting werd een muziektent geplaatst op het kerkplein bij Café “de Zwaan” waar vele concerten werden gegeven.

 

Nadat dit karakteristieke bouwwerk afgebroken was, verrees aan de Vijverstraat een moderne opvolgster. Ook deze muziektent moest echter wijken i.v.m. de bouw van een bibliotheek. Daarna kon voor openluchtconcerten gebruik gemaakt worden van een mobiele muziek­tent.

 

In de jaren na de oorlog bracht het Fanfarekorps vele malen de beker mee als winnaar van de Concoursen van de Zeeuwse Bond.

 

Voor het eerst in haar bestaan schafte Ons Genoegen in 1953 nieuwe uniformen aan.

 

Naar het begin van de zestiger jaren toe daalde om diverse redenen het ledental dramatisch tot circa 15 en verhuisde de vereniging naar de openbare lagere school (nu Juliana van Stolbergschool) aan het Kerkplein.

 

Door opkomst en stimulerende invloed van de Zeeuwse Muziekschool en een grote ledenwerfactie werd de klap opgevangen.

Er kwamen enkele tientallen jeugdleden bij waarvoor nieuwe in­strumenten aangeschaft werden. Er werd een Jeugdorkest “Jong Ons Genoegen” geformeerd onder leiding van de koperdocent van de Zeeuwse Muziekschool, de heer Mannaert uit Hulst.

 

Vanaf ongeveer 1967 volgde opnieuw een geleidelijke terugloop in ledental, veroorzaakt door o.a. verhuizingen in verband met werk of studie.

 

In ca. 1971, toen het schoolgebouw aan het Kerkplein door de Gemeente werd afgestoten vanwege de bouw van “de Moolhoek”, moest de vereniging verhuizen naar het bovenzaaltje van het oude Sportgebouw aan de Vroonlandseweg. Het fanfareorkest telde toen zo’n 25 leden, de vereniging in totaal ca. 40 leden. In dat jaar werden voor de tweede maal in het bestaan van de vereniging nieuwe uniformen aangeschaft.

 

In 1979 werd het vrijwel complete instrumentarium vernieuwd. De totale kosten bedroegen meer dan 40.000 gulden. Dit kon worden gerealiseerd door onder meer de steun van het Anjerfonds en een subsidie van de Gemeente Kapelle van 10.000 gulden.

 

In de loop van de zeventiger jaren was de vereniging weer gaan groeien. De inmiddels aangebrachte akoestische voorzieningen in het bovenzaaltje (vloerbedekking, gordijnen) konden niet verhelpen, dat oppervlakte en volume te klein werden.

 

In 1978 werd een uitwisselingsprogramma met de Amington Band uit Tamworth in Engeland opgestart. Dit leidde tot een tegenbezoek aan deze brassband door Ons Genoegen in 1979.

 

In 1980 nam dirigent D. Burger afscheid en werd opgevolgd door dirigent A. Kempe.

De toen gestarte koffieconcerten in voor- en najaar trokken volle zalen.

 

Vanaf 1983 stond de drumband onder leiding van de heer P. Reijerse.

In 1983 vierde de vereniging op uitgebreide wijze haar 75-jarig jubileum met onder andere de organisatie van een marsconcours en een galaconcert door de Nederlands kampioen harmonie “Sophia’s Veree­niging” uit Loon op Zand onder leiding van Jan Cober.

 

Vanaf 1986 was de heer H. Mulder dirigent, vanaf 1988 was de heer P. de Rooy de muzikaal leider.

Het ledental stabiliseerde zich op circa 55. Omdat de drumband niet op concoursbezetting kon worden gehandhaafd, werd vanaf 1985 een samenwerkingsverband aangegaan met de drumband van  zustervereniging “Euphonia” uit Goes.

 

Vanaf 1988 was de heer R. de Roo drumbandinstructeur en slagwerkdocent.

 

Na een bezoek van de Melton Borough Band aan Kapelle op uitnodiging van de Uitwisselingscommissie nam het Bestuur van Ons Genoegen in 1988 contact op met deze band. Dit resulteerde in een bezoek van Ons Genoegen aan Melton Mowbray in 1989. In mei van dat jaar vonden in ‘de Vroone’ opnames van fanfare-orkest en drumband plaats voor een cassettebandje. In 1990 was de Melton Borough Band vervolgens weer te gast in Kapelle.

 

In 1990 kon de vereniging zich op het voorjaarskoffieconcert met gepaste trots presenteren in haar nieuwe uniform.

 

<verder aanvullen>