Nieuwjaarsconcert

15 januari 2022
Ned. Herv. Kerk Kapelle
Aanvang: 19:30 uur

Door: Harmonie orkest en slagwerkgroep